شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1402، سال مهار تورم ، رشد تولید
 
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
شماره مناقصه:
2001003571000102
موضوع مناقصه:
انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، زهک
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1401/09/09
آخرین مهلت:
1401/09/08

« فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای »

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن و آئین نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی ، انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، زهک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای خدماتی مورد تائید ادارات کل کار و امور اجتماعی که مجوز فعالیت در امور حمل و نقل (حداقل رتبه 7) را دارا باشند ، واگذار نماید.

1)مدت زمان انجام کار: دو سال پس از ابلاغ قرارداد می باشد .

2)محل انجام خدمات: شهرهای زاهدان، ایرانشهر ، خاش ، چابهار ، سراوان ، زهک .

3) مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 1400000000 ( یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال

نوع تضمین: الف- رسید بانکی واریز وجه نقد و ب-ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند به نفع کارفرما.

4)تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :

مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 24/08/1401 لغایت 28/08/1401 می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت 14 مورخ 08/09/1401 می باشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 مورخ 09/09/1401 می باشد

لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 500000 ( پانصد هزار) ریال ، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه، مدارک لازم شامل پاکات (الف) ، (ب) و (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایلهای pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.

دفتر قراردادها و امور حقوقی

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

فایل:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می باشد. بیانیه حریم خصوصی
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal