شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم
 
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
سازمانهای بالادستی و شرکتهای وابسته

سازمان های بالادستی: 

تاریخچه وزارت نیرو:

      آغاز تشکیل وزارت آب و برق (که بعدها به وزارت نیرو تغییرنام و وظیفه پیدا کرد) ازاولین نظامنامه موسسه برق تهران مصوب بیست وپنجم مهرماه 1315 که به منظور برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسیس شده بود؛ و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب بیست و نه اردیبهشت سال 1322 که وظیفه اش توسعه واصلاح امور آبیاری کشور بود؛ به وجود آمد. وضعیت‌ ساختار اداری‌ دولت‌ پس‌ ازمشروطه‌ تا سال 1342 که‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ تأسیس‌شد، همیشه‌بگونه‌ای‌بوده‌که‌ضرورت‌ تمرکز مربوط به‌ امور آب‌ و برق و انرژی‌ در یک‌ مجموعه‌ منسجم ‌احساس‌می‌شد. ‌به وجود آمدن تاسیسات سدهای مخزنی در نقاط مختلف کشور (لار، لتیان، درودزن،زرینه رود، و...) قانون اجرای انتقال برق ازطریق خطوط هوایی(2/3/1339)و وجود  چندین‌ دستگاه‌ که‌ متکفل‌ مسئله‌ آب رسانی و برق رسانی ‌بوده‌اند نیز هیچگاه‌راهگشای‌ حل‌ معضلات‌ جامعه‌ نبوده‌ است‌. بنابراین، دیدگاه های‌ جدیدی‌ که‌دخالت‌ مؤثرتر دولت در امور زیربنایی در بخش های آب، برق و انرژی را ضروری میدانست؛ همچنان‌ سبب‌ بوجود آمدن‌ طیف‌ وسیعی‌ از دستگاههای‌ اجرایی‌ موازی و مشترک‌گردید که‌ به‌ نحوی‌ به‌ مسئله‌ تامین برق وآب (آشامیدنی،کشاورزی و سایر مصارفمشغول بودند. اما مشکل اساسی این بود که این دستگاه ها از نظام و انسجام و هماهنگیخاصی برخوردار نبودند. به همین دلیل این معضل دولتمردان را برآن داشت تا با تاسیسیک سازمان که بتواند وظایف ارایه خدمات آب و برق را درسراسر کشور برعهده بگیرد؛موافقت کنند و همین تفکر در نهایت منجر به‌تأسیس‌ «وزارت‌ آب‌ و برق»‌ شد.

     لایحه قانون تاسیس وزارت آب وبرق مصوب بیست وششم اسفند 1342 در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردان هایی بود که هم مصرف کنندگان آب و برق داشتند و هم شرکت هایی که دراین زمینه فعالیت می کردند.


وظایف اصلی وزرات نیرو
:

الف- نظارت بر منابع آب کشور و اجرای طرح های تامین آب وانتقال آنها به مراکز مصرف

ب- نظارت بر نحوه جاری شدن فاضلاب شهرها و واحد های صنعتی

ج- اجرای طرح های انتقال و توزیع برق درقالب ایجاد شرکت های برق منطقه ای و نظارت بر نحوه استفاده از برق
     وزارت آب وبرق از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبیاری، اداره کل لوله کشی آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق کرج و اداره حفاظت از تاسیسات سدهای لار و لتیان ویا سایرسازمانهای دولتی که برای احداث و بهره برداری از سدها و منابع آب وبرق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکیل شد. به این وسیله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتها و سازمانهای متولی این دو صنعت صاحب یک وزارت خانه باشرح وظایف مشخص شدند
.

     باتصویب قانون ایجاد «سازمان برق ایران» (مصوب 19/ 4 / 1346) وزارت آب و برق موظف به تشکیل شرکتهای برق منطقه ای جهت اجرای طرح های برق رسانی به سراسر کشور شد. همچنین تصویب قانون تاسیس «شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها» در سراسر کشور درتاریخ 30/2/1347 وظایف وزارت آب و برق روز به روز کامل تر و مشخص تر می شد. پسازایجاد «سازمان انرژی اتمی ایران» ،  قرارشدوظیفه مطالعه وبه کارگیری سایرانرژی های تجدید پذیر به وزارت آب و برق داده شود و به همین دلیل مقدمات تشکیل وزارت نیروبرای انجام کلیه امور مربوط به آب وبرق و انرژی های تجدیدپذیر به وجودآمد.
     قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن 1353 به تصویب رسیدکه هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی وآب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد
.     وظایف اساسی وزارت نیرو نوع گسترده و همه جانبه ای ازوظایف وزارت آب وبرق پیشین بود. ازجمله مهم ترین این وظایف که در قانون تاسیس بهآنها اشاره شده است؛ عبارتنداز
:

الف- مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست ها و اجرای برنامه های انرژی

ب‌- سیاستگذاری،هماهنگی،نظارت وبهره برداری از شرکتها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی درسراسر کشور را به عهده دارند.

ج- مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره برداری از آنها

د- احداث نیروگاههای برق و تاسیسات تصفیه وآبرسانی درتمام نقاط کشور

ه- ساخت و تولید انواع کالاهای آب و برق

     با تاسیس وزارت نیرو تمامی اختیارات وزارت آب وبرق به وزارت نیرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده 9 این قانون سازمان انرژی اتمی ایران از سازمانهای زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب شد و در اصلاح ماده 1 قانون وزارت نیرو در بیستم اردیبهشت 1357 ، احداث، تکمیل وبهره برداری از نیروگاههای اتمی نیز از وظایف اصلی وزارت نیرو تلقی شد. براساس ماده 8 این قانون شرکت ملی نفت ایران نیز موظف شد که برنامه های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را دراختیار وزارت نیرو قرار دهد. هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتوجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده ازانرژی اتمی،«سازمان انرژی اتمی»مستقل واز وزارت نیرو منفک شد.

     درادامه تکمیل وظایف وزارت نیرو در بیست ونهم تیرماه 1354 قانون تشکیل «شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات آب وفاضلاب شهرها» به تصویب رسید. بر اساس این قانون ایجاد شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب نیز باهمکاری شهرداری ها یا بخش خصوصی برعهده وزارت نیرو گذاشته شد.

     با وقوع انقلاب اسلامی ایران وتشکیل «شواری انقلاب جمهوری اسلامی ایران» ، با تصویب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب بیست و یکم تیرماه 1359 بخشی ازوظایف وزارت نیرو به سایرسازمانها یا وزارت خانه ها منتقل شد. براساس این لایحه تامین و توزیع آب آشامیدنی شهرها به استانداری و شهرداری ها منتقل شد. ادارات آبیاری وتشکیلات مربوط به آنها نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واگذار شدبدین ترتیب یک بار دیگر وظایف وزارت نیرو دست خوش تغییر وتحول شد.

     
ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیم خشک کره زمین قرارگرفته است، به همین دلیل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومی قرارگرفته و نبود قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکلات حقوقی می شد. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب درتاریخ شانزدهم اسفند 1361حدود و اختیارات یکی از اساسی ترین وظایف وزارت نیروکه همواره باچالش عمومی روبرو بود، تعیین و مشخص شد. این قانون در پنج فصل و52 ماده و27 تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حتی فاضلاب را تشریح و هدفمند کرد. درهمین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون های بین المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در سوم تیرماه 1366 به تصویب رسید.

     با پایان یافتن جنگ هشت ساله تحمیلی عراق بر علیه کشور ایران بازسازی و اجرای طرح های عمرانی شدت بیشتری گرفت و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز توجه خودرا به تصویب قوانین و اجرای طرح های عمرانی معطوف داشتند. وضعیت بهداشت محیط شهرهاوالزام و ضرورت جمع آوری، انتقال و ساماندهی فاضلاب و تاسیسات آب رسانی شهرها وواحدهای صنعتی، مقدمات تصویب قوانینی را دراین زمینه به وجود آورد. برهمین اساس قانون تشکیل «شرکتهایآبوفاضلاب» درتاریخ چهارم اسفند 1369 تصویب و ابلاغ شدبراساس این قانون ایجاد وبهره برداری از شبکه های توزیع آب شهری وجمع آوری وانتقالوتصفیه فاضلاب شهرها برعهده شرکت های مستقلی با عنوان شرکت های آب وفاضلاب استانی که زیر نظر وزارت نیرو انجام وظیفه می کنند؛ گذاشته شد.


     بخشی از امورات عمرانی مربوط آبرسانی روستا ها وجمع آوری و دفع فاضلاب های روستایی هنوز تا این تاریخ دراختیار وزارت نیرو قرار نگرفته بود و کماکان برعهده وزارت جهاد سازندگی بود. به منظور یکپارچه سازی وظایف و واگذاری کلیه خدمات آب و برق به مردم ایران،بنا به تصویب هیئت وزیران در مردادماه 1381 وظایف آب وفاضلاب های روستایی نیز به وزارت نیرو واگذار شد. همچنین برق رسانی به روستاها نیز برعهده وزارت نیرو گذاشته شد
.

     به این وسیله کلیه وظایف تامین وآبرسانی به شهرها و روستاها، ایجادشبکه ها وتصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی و تامین وتوزیع برق به شهرها وروستاها، ومطالعه واستفاده از انرژی های تجدید پذیر ازجمله اساسی ترین وظایف وزارت نیرو است که هم اکنون در حال انجام است.

     توسعه جمعیت، تکثر شهرها ولزوم توجه به تجهیز روستاها از یکسو و تحولات و تغییرات شتابنده فن آوری از سویی دیگر موجب می شود که ساختار سازمانی دولت و به تبع آن وزارت خانه معرفی شرکت مهندسی آبفای کشور

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال1371به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و درجهت تحقق مفاد ماده (17) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب گردیدو بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساس‌نامه مادر تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربه تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب وفاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی وبهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها تدوین گردید.

تاریخچه لوله کشی آب در ایران: نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه‌های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی وبخشی از شهرها لوله کشی ‌شدند.

 اطلاعات تماس:

ردیف

نام سازمان

آدرس

تلفن

آدرس سایت

1

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

تهران- بلوار کشاورز - کوچه شهید برادران عبدالله زاده - ساختمان شماره 6

86900000-021

http://www.nww.ir

2

وزارت نیرو

تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه نیایش، پلاک 4 - ساختمان وزارت نیرو

81606000-021

http://www.moe.gov.ir


 
 
 
 
 
 شرکت های وابسته:
 

سال 1397

امور

مدیران امور

شهر

روسای شهر

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

زابل

شهریار سرابندی

9153402471

زابل

آقای شهریار سرابندی

9153402471

ادیمی

آقای بولاغ

9151444464

علی اکبر (هامون شهر)

آقای جهانتیغ

9120517354

محمد آباد (هامون)

آقای جهانتیغ

9120517354

بنجار

آقای شهرکی

9155427332

زهک

محمدرضا طباطبائی

9153422495

زهک

محمدرضا طباطبائی

9153422495

هیرمند

علیرضا خراسانی

9151421267

هیرمند

علیرضا خراسانی

9151421267

 

فرهاد سرگلزائی

9153490208

زاهدان

فرهاد سرگلزائی

9153490208

زاهدان

میرجاوه

رسول ریگی

9153499585

نصرت آباد

رضا راشکی

9151953515

خاش

علی آقائی

9151952180

نوک آباد

عمر هاشم زهی

9155402210

خاش

علی آقائی

9151952180

ایرانشهر

علیرضا ناروئی

9153470388

ایرانشهر

علیرضا ناروئی

9153470388

بزمان

آقای بیابانی

9155474762

محمدان

آقای محمدی

9159991877

بمپور

آقای بهشتی راد

9158470162

دلگان

ثناا... جمشیدزهی

9155430190

دلگان

آقای جمشیدزهی

9155430190

سراوان

مهران نصرت زهی

9155476059

سراوان

آقای نصرت زهی

9155476059

سیرکان

آقای دلیری

9153481004

گشت

آقای امراء

9151990493

جالق

آقای سپاهی

9159486291

آسپیچ

آقای عبدالحمید دهواری

9159487707

سوران

عبدالحمید ریگی

9159410705

سوران

آقای ریگی

9159410705

هیدوچ

آقای درازهی

9159975719

مهرستان

نعمان رئیسی

9155476241

مهرستان(زابلی)

آقای رئیسی

9155476241

نیکشهر

سعید ریگی

9155411332

نیکشهر

سعید ریگی

9155411332

بنت

آقای برجسته

9155454513

اسپکه

آقای پرورش

9363511706

قصرقند

سعید محمد عزیزی

9155453028

قصرقند

آقای عزیزی

9155453028

فنوج

ساداتی

9155453029

فنوج

آقای ساداتی

9155453029

راسک

درخشان

9159939783

راسک

آقای درخشان

9159939783

پیشین

آقای پیشین

9153455165

سرباز

آقای امیری

9159479831

کنارک

دیده ور

9159539708

زرآباد

آقای حسن شرخ

9159459610

کنارک

آقای دیده ور

9159519708

چابهار

شهلی بر

9155474803

نگور

آقای اشرف زاده

9153452695

چابهار

آقای شهلی بر

9155474803

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/18
تعداد بازدید:
9243
نویسنده:
مدیر سایت
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:20
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می باشد. بیانیه حریم خصوصی
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal