شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
اخبار
1397/06/06
حضور مدیر امورآبفا زاهدان در مسجد نورالعین زاهدان

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب شهرستان زاهدان مهندس فرهاد سرگلزایی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زاهدان به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت با حضور در جمعی از نمازگزاران مسجد نورالعین اهل سنت شهر زاهدان از نزدیک با مردم دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار به مشکلات مردم بصورت حضوری رسیدگی و گزارشی از عملکرد این امور در شهرستان زاهدان، ارائه نمودند.

متن کامل سخنرانی مهندس سرگلزایی در مسجد نورالعین زاهدان:

هفته دولت، هفته تجدید پیوند مسئولان با مردم است. مردم با بررسی عملکرد مسئولان و درک مشکلات و توانمندی های دستگاه های اجرایی، بیش از پیش به دولت نزدیک می شوند و سعی می کنند تا با همدلی و همراهی با مسئولان دولتی در رفع مشکلات و موانع کمر همت ببندند و موجبات دلگرمی و اهتمام مسئولان را بیش از پیش فراهم آورند. مردم، دولت را متعلّق به خود می دانند. در این هفته، دولت کارنامه خود را به مردم عرضه می دارد و در رفع مشکلات و تقویت توانمندی ها از آنان یاری می جوید و به مدد پیشنهادها و انتقادهای آنان به اصلاح خود می پردازد.

هفته دولت هفته درس گرفتن مسئولین از پاکبازانی چون رجایی و باهنر است که وجود خویش را وقف پیشرفت جمهوری اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی کردند و با کارنامه ای آکنده از افتخار دعوت حق را لبیک گفتند و در جوار قرب دوست آرمیدند. در هفته دولت با همه پاکبازان و جانبازان و شهیدان میثاق می بندیم که به آرمان های روشن و پاک آنان وفادار مانیم و در به ثمر نشاندن درخت بارور انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنیم. ما به جهانیان نشان خواهیم داد که جمهوری اسلامی حکومتی مقتدر و با عزت است.

ایران اسلامی عدالت محوری را سرلوحه قرار داده و در توزیع امکانات هیچ‌ یک از افراد این ملت را بر دیگری ترجیح نداده است

در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع)، رابطه حقوقی مردم و حکومت متقابل است؛ اگر حقی هست ـ که هست ـ در هر دو سوست، مردم حقوقی دارند که دولت نمی تواند به بهانه های گوناگون، آن را نادیده بگیرد یا سلب کند. در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد و مردم باید آن را رعایت کنند. انسان ها در زندگی اجتماعی خود نیز حقوق متقابل دارند. هر انسانی که حقی دارد، در مقام دیگری نیز مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که مُحِق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد.

حقوق متقابل دولت و ملت از دیدگاه حضرت علی(ع)

درباره رابطه حکومت و مردم و وجود یا نبود حقوق متقابل میان آن دو, نظریه های گوناگونی وجود دارد. فلاسفه سیاسی متقدم،1 مانند گرسیوس و هابز و نیز کلیسای قرون وسطا، معتقد بودند رابطه و حقوق، یک سویه است؛ یعنی حقوق، تنها به حکومت منحصر است. به عقیده آنها حکومت مانند خداوند، حقوق متعددی بر مردم دارد و خود در برابر مردم، تکلیف و مسئولیتی ندارد. در مقابل، مردم نیز جز اطاعت از حاکم، هیچ حقوقی ندارند و در حقیقت، مانند گله گوسفندی هستند که اصل وجودش برای گله دار است

در سده های اخیر، این دیدگاه جایگاه خود را در مغرب زمین از دست داد و دیدگاه مخالف آن رشد کرد. بر اساس دیدگاه جدید، مردم، صاحب حق شمرده می شوند و دولت، مطیع و وکیل مردم است؛ وکیلی که باید نیازهای شهروندان را تأمین کند.

در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع)، رابطه حقوقی مردم و حکومت متقابل است؛ اگر حقی هست ـ که هست ـ در هر دو سوست، مردم حقوقی دارند که دولت نمی تواند به بهانه های گوناگون، آن را نادیده بگیرد یا سلب کند. در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد و مردم باید آن را رعایت کنند. در مکتب علوی، محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق، یافت نمی شود. انسان ها در زندگی اجتماعی خود نیز حقوق متقابل دارند. هر انسانی که حقی دارد، در مقام دیگری نیز مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که مُحِق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد. حضرت علی(ع) در این باره فرموده است:

حق، هنگام وصف و گفت وگو، فراخ ترین چیزهاست و زمان کردار و انصاف دادن با آن، تنگ ترین امور [؛ یعنی تعریف حق، آسان و عمل بدان سخت است]. کسی را بر دیگری حقی نیست؛ مگر اینکه آن دیگری نیز بر او حقی دارد. آن دیگری را حقی بر او نیست؛ مگر اینکه او را نیز حقی است. اگر کسی را بر دیگری حقی باشد که دیگری را بر وی حقی نباشد، تنها خداوند سبحان است و آفریده ها را چنین حقی نیست.

جامعه وقتی به مدینه فاضله و آرمانی تبدیل می شود که هر دو گروه مکلف؛ یعنی مردم و حکومت، حقوق و تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و هیچ یک به حقوق دیگری تجاوز نکند. اگر این همکاری تحقق یابد، مردم، صالح و سعادتمند خواهند شد و در صورت قصور و تنگ نظری یک طرف، جامعه دچار اختلاف و آشوب می شود و فرمانروایان ستمگر، بر مردم حاکم خواهند شد.4 بنابراین، به سود حکومت و مردم است که به تکالیف خود عمل کنند و به حقوق طرف مقابل تجاوز نکنند.

 

 

 

حقوق مردم بر حکومت از دیدگاه امام علی(ع)

1-     آزادی های فردی

آزادی در عرصه های گوناگون چون مالکیت، بیان، مسکن، شغل و مانند آن، از حقوق طبیعی انسان است و هیچ کس نمی تواند آن را سلب یا محدود کند؛ مگر اینکه ضرورت و مصلحت اقتضا کند. رعایت اصل مالکیت و تجاوز نکردن از آن، از آموزه های اصلی اسلام است و حکومت و دیگران نمی توانند دست رنج مردم را مالک شوند.1 احترام به مالکیت دیگران در مکتب علوی، عام است و غیر مسلمانان، مانند یهودیان و مسیحیان را شامل می شود. حضرت در بخشنامه های گوناگون خود، فرماندارانش را به رعایت این اصل سفارش می کرد.

آن بزرگوار دستور می داد مأموران حکومتی از حریم ها و قلمرو مردم عبور نکنند، بی اجازه وارد خانه هایشان نشوند و بیش از حد مشخص از آنان مالیات نگیرند.3 حضرت علی(ع)، مقابله با تجاوز به حقوق و اسارت مردم را از وظایف حکومت بیان می کند و یکی از اهداف جنگ با افرادی چون معاویه را، جلوگیری از غارت بیت المال و به زنجیر کشیدن مردم می داند.

آزادی انتخاب شغل، از دیگر آزادی های اجتماعی مشروع شهروندان است. حضرت علی(ع)، در پاسخ به پرسش یکی از فرماندارانش درباره اجبار مردم به کندن نهر خشک شده شهر ـ که عملی عام المنفعه است ـ وی را از آن بازداشت و فرمود: «من نمی پذیرم شهروندی را به عملی که از آن اکراه دارد، ناگزیر سازم».

حضرت علی(ع) به آزادی انتخاب مسکن و محل زندگی نیز توجه داشت. ازاین رو، آن بزرگوار، با انکار برتری شهری بر شهر دیگر، شهری را که اسباب آسایش و رفاه و پیشرفت افراد در آن فراهم باشد، بهترین می شمارد.

2-     آزادی مخالفان

حضرت علی(ع)، از پیشگامان و حامیان دادن آزادی به مخالف است. نخستین نمود این دیدگاه، وادار نکردن مخالفان به بیعت بود. حضرت حکومت خویش را بر آزادی مخالفان در بیعت استوار ساخت و در موارد گوناگون، به این نکته اشاره کرد.1 حضرت در برابر لشکر طلحه و زبیر و عایشه در جنگ جمل، متانت و بردباری نشان داد و کوشید با راهکارهایی مانند فرستادن نمایندگان و گفت وگو، به درگیری پایان دهد. حتی خود حضرت نیز با آنان گفت وگو کرد که نتیجه بخش نبود.2 امام در برخورد با قاسطین نیز همین گونه عمل کرد. جالب توجه اینکه حضرت علی(ع)، افزون بر تحمل این مخالفت ها، حقوق مخالفان را از بودجه عمومی دولت قطع نکرد و تصریح فرمود: تا وقتی دست به سلاح نبرند و تنها به ابراز مخالفت بسنده کنند، حقوق آنان پرداخت خواهد شد.3

3-     انتخاب حکومت و حاکم

حضرت علی(ع)، در نامه ای به یکی از والیان خود می فرماید: «همانا حکمرانی تو طعمه نیست، بلکه امانتی در گردن توست».1

لازمه حق داشتن مردم در حکومت و برگزیدن حاکمان، حق انتخاب حکومت و حاکم است. امیر مؤمنان علی(ع) با اشاره به این حق می فرماید: «ای مردم! همانا حکومت متعلق به شماست و دیگران در آن حق ندارند؛ مگر کسانی که شما حکومت را به آنان واگذار کنید».2

حضرت علی(ع)، انتخاب و رضایت مردم در مشروعیت الهی حکومت معصومان را شرط اعمال حاکمیت و حکومت می دانست. بر این اساس، اگرچه خداوند، معصومان(ع) را به حکومت برگزیده، ولی حکومت آنان به وجود زمینه و بستر مناسب (رضایت و پذیرش مردم) مشروط است. به عبارت دیگر، خداوند به نقش رضایت و پذیرش مردم در تحقق حکومت الهی معصومان(ع) توجه داشته است.

4-     نظارت و انتقاد

امام علی(ع) در این باره می فرماید: «ای مردم! از گفتار حق و مشورت عادلانه دریغ نکنید؛ زیرا من از خطا مصون نیستم؛ مگر اینکه خداوند یاری ام کند.»1 حضرت در کلامی دیگر از مردم می خواهد بر اعمال حاکمان و نمایندگانش، مانند ابن عباس که شخصیتی علمی و مفسر قرآن بود، نظارت کنند و در صورت دیدن خلاف، آن حضرت را آگاه سازند. امیر مؤمنان علی(ع)، از نقد و اندرز مردم استقبال می کرد و از مردم می خواست برای رشد و یاری حکومت، راهنمایی و نصیحت های خود را پیوسته و آشکار و پنهان به گوش آن حضرت برسانند.

5-    مساوات

برخورد یکسان و قانون مدار حکومت با شهروندان، از حقوق مردم به شمار می رود. حضرت علی(ع)، رعایت اصل مساوات و تقسیم یکسان بیت المال را از حقوق مردم بر والی برمی شمارد و به یکی از فرماندارانش می فرماید: «باید مردم، در میزان برخورداری از حق و قانون، نزد تو یکسان باشند.»1 حضرت علی(ع)، چنان به رعایت مساوات در حکومت تأکید و سفارش می کرد که گاهی تحمل اصل مساوات برای دیگران، حتی یاران نزدیک حضرت، گران و سنگین بود. حضرت علی(ع)، دلیل تساوی رفتار خود با همگان را اصل برابری مردم در حقوق خود بیان می کند.

در مکتب حضرت علی(ع)، هیچ کس بر دیگری فضل و شرافت ندارد، مگر آنکه تقوا و طاعت الهی داشته باشد. آن حضرت در منشور حکومتی خویش به مالک اشتر، با سفارش به رعایت اصل مساوات، وی را از تخلف و برتری جویی بر مردم باز می دارد و می فرماید:

در نگاهتان به مردم، اعم از نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره و سلام، مساوات را رعایت کنید تا قدرتمندان، در مقام تطمیع و ستم بر شما برنیایند و طبقه مستضعف از عدالت شما نومید نگردند.

 6-  قانون گرایی

امیرمؤمنان علی(ع)، خود را در برابر قانون چون دیگر مردم می دانست و چنین تأکید می کرد:

ای مردم! همانا من مانند یکی از شما هستم. هر چه از قانون و حق به سود یا زیان شماست، برای من نیز چنان است؛ زیرا هیچ نسبتی، قانون و حق را باطل و متوقف نمی کند.

 

حضرت علی(ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر می فرماید: «حق و قانون را درباره کسی که لازم است، اجرا کن؛ [بی توجه به اینکه] آن شخص، از نزدیکانت به شمار می آید».

یکی از ویژگی های قانون گرایی، اصل شایسته سالاری است. حضرت خطاب به یکی از استاندارانش، وی را از پذیرش سفارش و شفاعت دیگران باز می دارد و شایستگی و صلاحیت و تعهد را تنها ملاک انتخاب بیان می کند.

7-  عدالت و حمایت از طبقه مستضعف

ایجاد حکومت عدل و حمایت از حقوق مستضعف، از ویژگی های حکومت مطلوب و مدینه فاضله است. در اندیشه سیاسی امام علی(ع)، حکومت، امین و حافظ منافع و حقوق مردم است و باید حقوق آنها را پاس دارد. حاکمان نیز باید بر مبنای عدالت، به کشورداری بپردازند و با پایمال کنندگان حقوق شهروندان مقابله کنند. آن حضرت در این باره می فرماید:

... حق شهروندان بر حاکم این است که بدانی آنان که رعیت و زیردست تو قرار گرفتند، به علت ضعف آنها و قدرت توست. پس باید با آنان عادلانه رفتار کنی....

امام علی(ع)، اصل عدالت را از حقوق مردم می شمارد و خود را به توزیع عادلانه ثروت ملی و غنائم ملزم می داند، و به یکی از فرماندارانش چنین دستور می دهد:

عدالت پیشه کن و از کج روی، بی انصافی، ستم و اعمال فشار بپرهیز؛ زیرا بی انصافی، موجب آوارگی [فرار مغزها] و ستم و خشونت، سبب برخورد با شمشیر [رویارویی فیزیکی حکومت و مردم] می شود.

امیرمؤمنان علی(ع)، به نقل از پیامبر اکرم(ص)، جامعه ای را که در آن حق ضعیف به آسانی از ستمگر ستانده شود، جامعه پاک و مقدس می خواند. آن حضرت در منشور حکومتی اش به مالک اشتر، همه مردم را دارای حق می داند. آنگاه درباره مستضعفان، به ویژه یتیمان و سال خوردگان سفارش می کند و از مالک می خواهد بخشی از بیت المال را به آنان اختصاص دهد و نگذارد حکومت و قدرت، وی را از رسیدگی به امورشان باز دارد.

8-  امنیت اجتماعی و قضایی

امام علی(ع)، جنگ با دشمنان و آشوبگران و پاسداری از آرامش و امنیت جامعه را هدف حکومت خود می داند و می فرماید:

ای مالک! فرماندهی لشکرت را... به انسان هایی بسپار که در برابر ضعیفان مهربان و در مقابل ثروتمندان، سخت گیرتر باشند.

در جامعه مطلوب حضرت علی(ع)، مردم باید چنان احساس آرامش کنند که بی هیچ ترس و نگرانی، خواسته هایشان را با فرمانروایان در میان نهند. در مکتب آن حضرت، تأمین امنیت راه ها و نیز امنیت کامل ضعیف، برای ستاندن حقش از توانگر، در شمار وظایف حکومت جای دارد.

9-  توسعه اقتصادی

حضرت علی(ع)، فقر را «مرگ بزرگ»، «بدتر و دشوارتر از گور» و «مانع بیان حجت» توصیف می کند. از دیدگاه آن بزرگوار فقرزدایی چنان اهمیتی دارد که اصلاح وضع زندگی مردم را از اهداف حکومت و جنگ های خود می شمرد. امام علی(ع)، به مالک اشتر سفارش می کند بیشتر همت خود را به آبادانی زمین های کشاورزی و راهکارهای بهینه برای به دست آوردن محصولات کشاورزی معطوف کند. به اعتقاد آن حضرت، وضع مقررات مالیاتی و به دست آوردن مالیات بیشتر از کشاورزان نباید کانون توجه حاکم باشد؛ زیرا تناسب نداشتن مالیات با هزینه کار، موجب تخریب و نابسامانی کشور و مردم خواهد شد.

10- توسعه فرهنگی

حضرت علی(ع)، آموزش و تربیت مردم را، از حقوق مردم بر حاکم می شمارد و معتقد است حاکم باید با نصیحت، تذکر و خیرخواهی، فرهنگ عمومی و دینی مردم را گسترش دهد.1 حضرت، والیان خود را به هم نشینی با دانشمندان و حاکمان و مشاوره با آنان در کشورداری امر می کند تا در سایه اندیشه متخصصان و اهل فن، امور کشور به شایستگی سامان یابد.

حضرت علی(ع) در این باره می فرماید: «ای مردم! حق شماست که ما (حکومت) به کتاب الهی و سیره رسول خدا عمل کنیم».

آن حضرت تصریح می کرد انسان های سست ایمان و بی توجه به شریعت هرگز نباید فرمانروایی مسلمانان را بر عهد گیرند؛ زیرا سنت نبوی را به کار نمی بندند و امت را در گرداب هلاکت غوطه ور می سازند.

 

11-  رفتار انسانی با مردم

از حقوق مسلّم مردم، رفتار نیک و گشاده رویی حاکم است. حضرت علی(ع) با اشاره به حقوق مردم در نوع رفتار حاکم با مردم می فرماید:

همانا از حقوق مردم در برابر حاکم این است که حاکم، برای همت و فضلی که بدان نایل شده است، رفتارش را با مردم تغییر ندهد و با افزونی نعمت های الهی، نزدیکی و عطوفتش را با برادران دینی اش بیشتر کند.

ای مالک! مهربانی، رحمت و محبت به مردم را در قلبت جای ده! مبادا برای آنان مانند جانوری درنده باشی و خوردن حقوقشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانندت به شمار می آیند.

از دیگر حقوق مردم آن است که حاکم، امکان گفت وگوی مستقیم با مردم را فراهم کند. امیرمؤمنان علی(ع) در این باره می فرماید:

در ارتباط با مردم، جز زبانت نماینده ای و جز چهره ات، مانع و فاصله ای نداشته باش! مبادا مانع دیدار نیازمندی با خود شوی!

در مکتب علوی، آگاهی از امور کشور، حق مردم است و روشن ساختن افکار عمومی و پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم، وظیفه حاکم شمرده می شود. حکومت و دولتمردان، همواره در معرض انواع شایعه ها و اتهام ها قرار دارند. این آفت در حکومت های دینی به تهدید اصل حکومت و خدشه دار ساختن قداست دین می انجامد. آگاه ساختن مردم، این خطر را از میان می برد و شایعه سازان و دشمنان دین را ناکام می سازد. امیرمؤمنان علی(ع) در این باره می فرماید:

اگر شهروندان به تو گمان ستمگری بردند، عذر و بی گناهی خود را آشکار و ثابت کن و شایعات را با ارائه دلیل، روشن و نابود ساز.

ویژگی ها و تکالیف حکومت از دید امام خمینی(ره)

1-     قانون مداری حکومت

قانون محوری و التزام به قانون، اعم از قوانین تشریحی و حکومتی، از شاخصه های مهم دولت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) است. دیدگاه دینی به حکومت و سیاست، از دولت و کارگزاران نظام، پاسداران و مجریان قوانین اسلامی می سازد. التزام به قانون، تکلیف دینی است و وظیفه دولت اسلامی و التزام کارگزاران آن بیشتر است. امام همواره بر این نکته تأکید می کردند:

در حکومت اسلامی، هیچ کس از فرمانروایان مجال خودکامگی و خودرأیی ندارند. بلکه آنچه در حوزه حکومت رخ می دهد، باید منطبق با قانون الهی باشد، حتی اطاعت از ولایت هم باید طبق قانون الهی باشد.

در دیدگاه سیاسی امام خمینی(ره)، دولت و حاکم اسلامی در چارچوب قانون و صلاح امت اسلامی، اعمال حاکمیت می کنند. در حقیقت، هرگاه حاکم اسلامی بر اساس نظر و رأی خود به مدیریت سیاسی جامعه می پردازد، نوعی قانون محوری در چارچوب مصلحت عامه مسلمانان بر نظر و عمل او حکم فرماست. پس در دولت مطلوب حضرت امام خمینی(ره)، حاکم حقیقی، قانون است و همگی در پناه قانون و مقررات شرعی از آزادی عمل برخوردارند.

امام خمینی(ره) می فرماید:

در حکومت اسلامی، همه طبقات در برابر قانون مساوی اند، هیچ یک از اقشار، جایگاه ویژه ای در حاکمیت ندارند و همه می توانند از استعدادهای خویش بهره برداری نموده و به هر درجه علمی و اجرایی که مایل باشند، نایل آیند.

2-     خدمت گزار بودن حکومت

ویژگی دیگر دولت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، خدمت گزاری است. چنین برداشتی با آنچه در متون دینی به عنوان هدف سیاست و حکومت مطرح شده است، پیوند می خورد. با چنین رویکردی، خدمت گزاری به جای فرمانروایی تشخص می یابد. در این دیدگاه، معیار دینی بودن دولت، موفقیت آن در خدمت گزاری و عرضه خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی بررسی می شود. امام خمینی(ره) فرموده است:

در حکومت اسلامی، حکومت عدل، حکومت ها باید تابع مردم باشند و حکومت ها برای مردم باشند، نه مردم برای حکومت ها. حکومت اسلامی، حکومتی است که باید خدمت گزار مردم باشد.

 

3-     امانت دار بودن حکومت

امانت داری، در اندیشه امام خمینی(ره) از ویژگی های مهم دولت اسلامی به شمار می رود. بر این اساس، زمامداران جامعه و دولت، فرمانروای مطلق شهروندان نیستند، بلکه دولتمردان، امانت دار مردم و وکلای آنان هستند از این رو، دولت اسلامی موظف است قدرت سیاسی را به منظور ترویج باورهای دینی، آموزه های مکتبی و تأمین منافع و مصالح جامعه به کار گیرد. در این دیدگاه که حاکمیت دینی اش از راه مقبولیت توده های مسلمان اعمال می شود، دولت در صورتی از مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی برخوردار خواهد بود که همه برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش را با توجه و احترام به عقاید و آموزه های دینی و فرهنگی جامعه، در چارچوب قوانین و مقررات دینی اجرا کند. در غیر این صورت، امت اسلامی و مردم با استفاده از جایگاه نظارتی و مشورتی خویش، زمامداران را برکنار می کنند، چنان که امام خمینی(ره) فرمودند: «وقتی مردم یک خدمت گزار را نخواستند، باید کنار برود.»1 ایشان در کلامی دیگر می فرمایند:

حکومت اسلامی، حکومت ملی است؛ حکومت مستند به قانون الهی و آرای ملت است و این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را. خودش با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل کند، قهراً ساقط است و ملت او را کنار می زند.

در سخنرانی ها و پیام های امام خمینی(ره) به مناسبت های گوناگون، بر اهمیت آرای مردم تأکید شده است، چنان که فرمودند:

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر، از رویه پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز مشکل حکومت، با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.

امام خمینی(ره) در کلامی دیگر، با توجه به جایگاه مردم و احترام به آرای آنها، پیروی از رأی ملت را وظیفه دولت دانسته و فرمودند:

ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.

. تأمین استقلال و آزادی

استقلال در برابر نیروهای بیگانه، حاکمیت داخلی مستقل بر اساس ارزش ها و عقاید عمومی مردم و تأمین آزادی های سیاسی، اجتماعی و مانند آن، از حقوق اساسی تمامی جوامع و انسان هاست. همچنین آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم از حقوق مهم ملت بر دولت است که باید زمامداران و دولتمردان حکومت اسلامی در تمامی برنامه های خویش آن را به کار گیرند. امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:

این مردم هستند که حق می گویند، حق خودشان را طلب می کنند. آزادی حق مردم است. استقلال یک مملکت، حق اهالی آن مملکت است.1. .. ملت را دعوت کنید به رأی؛ منتها ملت و شما و هر کس آزاد است، همیشه و به هر کس که می خواهد، رأی بدهد.... نمی شود که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلانی رأی بدهی.

مهندس سرگلزایی در ادامه به مهمترین اقدامات امور آب و فاضلاب شهرستان زاهدان اشاره نمود:

-        توسعه شبکه های انتقال آب و حاشیه نشینهای زاهدان با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال

-        حفر و تجهیز دوحلقه چاه آب بهداشتی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال  

-        تولید 100% آب شرب و بهداشتی توسط بخش خصوصی

-         افزایش تولید و ظرفیت آب شرب به میزان 15 متر مکعب در شبانه روز با اعتباری بالغ بر 250 هزار میلیارد ریال

-        هوشمند سازی کلی منابع تولید آب با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال

-        توسعه شبکه انتقال فاضلاب در سطح شهر زاهدان

-        و....

سرگلزایی در پایان تاکید کرد : بدیهی است با تغییر برخی از روش های نادرست مصرف آب و با استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف ، می توان نیازهای خود را بدون آنکه آب زیادی هدر رود برآورده کرد .

تعداد بازدید:
146
نویسنده:
میثم اکبری
منبع:
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان کشور می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal